Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Vật Lý 12

Lý 12 : sơ đồ tư duy

Tài liệu từ Internet: nguồn thầy Trung so do tu duy vat ly

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Sóng cơ: liên quan phương trình truyền sóng

Các đại lượng cần nhớ Bước sóng: Điểm nguồn có phương trình dao động là truyền dao động đến điểm M cách đó 1 khoảng…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Con lắc lò xo (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc : Phương trình gia tốc : Hệ thức độc…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 10 Hỏi đáp vật lý 12 Hỏi đáp vật lý 8 Vật Lý 10 Vật Lý 12 Vật Lý 8

Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Bài được soạn từ nhóm  Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Vật Lý 12

Phân dạng lý 12 theo chương

Lý 12 phân dạng theo chương tong hop theo tung chuong

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Bảo vệ: tài liệu ôn lý của Chu Văn Biên

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ-DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC”

Chủ đề 9 DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ-DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “CON LẮC ĐƠN TRONG TRƯỜNG TRỌNG LỰC BIỂU KIẾN”

Chủ đề 8

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Vật Lý 12

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “KÍCH THÍCH DAO ĐỘNG CỦA VẬT BẰNG NGOẠI LỰC – VA CHẠM”

Chủ đề 6

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Vật Lý 12

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “CẮT GHÉP LÒ XO & CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN”

Chủ đề 6

Continue Reading...