Posted in Vật Lý 12

Hạt nhân-Năng lượng

hạt nhân cơ bản Hạt nhân nguyên tử hướng dẫn chi tiết

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Các dạng bài tập về hiện tượng phóng xạ

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ – PHẦN 1+2+3

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Giao Thoa Ánh Sáng ( phần 1)

Chương V Sóng ánh sáng ( phần 1)

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Sóng Ánh Sáng ( Phần 1)

Chương V Sóng ánh sáng ( phần 1)

Continue Reading...