Posted in Vật Lý 11

Bài tập chương từ trường- Cảm ứng từ

Xem lại lý thuyết quy tắc nắm tay phải- bàn tay trái Các bài tập được giải cụ thể tại lớp Cảm ứng từ  tại…

Continue Reading...
Posted in Công Thức Lý Vật Lý 11

quy tắc nắm tay phải và bàn tay trái

Xác định từ trường của các dòng điện có hình dạng đặc biệt gây ra tại một điểm. a.Từ trường của dòng điện thẳng. Cẳm…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 11 Vật Lý 11

Điện trường và cường độ điện trường

Bài tập Hướng dẫn: ; độ lớn q>0.  cùng hướng   q<0.  ngược hướng   Bài 1: Tính cường độ điện trường và vẽ vec-tơ Cường độ điện…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 11

Điện tích – định luật Coulomb ( Các dạng bài tập thường gặp)

Công thức   = : điện tích điểm thứ nhất (C) : điện tích điểm thứ hai (C) : khoảng cách giữa hai điện tích…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 11 Vật Lý 11

BÀI 4: CÔNG CỦA LỰC BÀI 5: ĐIỆN – ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ

BÀI 4: CÔNG CỦA LỰC BÀI 5: ĐIỆN – ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ Vật lý 11_Bài 4,5 BÀI 4- CÔNG CỦA LỰC BÀI…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 11 Vật Lý 11

Cường độ điện trường

Cường  độ điện trường Vật lý 11_Cường độ điện trường

Continue Reading...