Posted in Hỏi đáp vật lý 10

Bài Lý thử nghiệm

Bài Tập của PĐL https://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak Phan Đăng Lưuhttps://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 10 Hỏi đáp vật lý 12 Hỏi đáp vật lý 8 Vật Lý 10 Vật Lý 12 Vật Lý 8

Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Bài được soạn từ nhóm  Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 10 Vật Lý 10

Chuyển động thẳng đều- Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chúc các em học tốt ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 10

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 10 Vật Lý 10

Chuyển động thẳng đều

LÝ 10 BÀI 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Bài 5: Một ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng chuyển động thẳng đều…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 10 Vật Lý 10

Rơi tự do

Các dạng bài tập Bài 1. Từ độ cao 20 m một vật được thả rơi tự do lấy tính a. Vận tốc của vật…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 10 Vật Lý 10

Bao lâu để 2 kim cùng gặp nhau?

chúng ta thử vận dụng nội dung của chuyển động chất điểm trong lý 10 thử hoàn thành bài này nhé

Continue Reading...