TN khí lí tưởng

Làm trắc nghiệm khí lí tưởng  

Bài Lý thử nghiệm

Bài Tập của PĐL https://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak Phan Đăng Lưuhttps://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak

Quy tắc hợp lực

QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG 1.Quy tắc: - Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều...

Bảo Toàn động lượng

Động lượng Bài 1: Bắn một hòn bi thủy tinh có khối lượng m1=150 g với v = 6 m/s vào một hòn bi thép...

Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Bài được soạn từ nhóm  Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Chuyển động thẳng đều- Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chúc các em học tốt ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 10

Chuyển động thẳng đều

LÝ 10 BÀI 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Rơi tự do

Các dạng bài tập Bài 1. Từ độ cao 20 m một vật được thả rơi tự do lấy tính a. Vận tốc của vật...

Bao lâu để 2 kim cùng gặp nhau?

chúng ta thử vận dụng nội dung của chuyển động chất điểm trong lý 10 thử hoàn thành bài này nhé