Posted in Vật Lý 10

Sách bài tập (SBT) Vật lí 10 Bài 2

2.1. Hãy chỉ ra câu không đúng. A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng. B. Tốc độ trung bình của chuyển động…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Sách bài tập (SBT) Vật lí 10 : Bài 1

1.1. Trong trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm ? A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí….

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Chuyển động cơ: TÍNH VẬN TỐC, TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

Vận tốc trung bình Tốc độ trung bình Ví dụ 1: Một vận động viên chạy bộ hết quãng đường 400m trong thời gian 45s….

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Chuyển động cơ: Câu hỏi lý thuyết

tài liệu chưa có đáp án Câu 1. Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có phương và chiều không thay đổi. phương…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

lập phương trình chuyển động chất điểm chuyển động thẳng đều

Lập phương trình chuyển động thẳng đều: – Bước 1: Chọn hệ quy chiếu + Trục tọa độ Ox trùng với quỹ đạo chuyển động…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc và đi đến B mất thời gian 4s. Sau đó…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

TN khí lí tưởng

Làm trắc nghiệm khí lí tưởng  

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 10

Bài Lý thử nghiệm

Bài Tập của PĐL https://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak Phan Đăng Lưuhttps://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Quy tắc hợp lực

QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG 1.Quy tắc: – Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Bảo Toàn động lượng

Động lượng Bài 1: Bắn một hòn bi thủy tinh có khối lượng m1=150 g với v = 6 m/s vào một hòn bi thép…

Continue Reading...