Posted in Vật Lý 12

NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC LÒ XO

1.Thế năng đàn hồi:   \[E_t = \frac{1}{2}k{{x}^{2}}\] ω’: tần số góc ω’ = 2ω T’: chu kỳ T’ = T/2 f’: tần số f’…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Chiều dài lò xo và lực đàn hồi

I. Trường hợp con lắc lò xo treo thẳng đứng: Chọn chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. 1. Chiều…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Con lắc lò xo-chu kỳ-độ cứng

I. Bài toán liên quan chu kì dao động: Chu kì dao động của con lắc lò xo: \[T = \frac{1}{f}=\frac{2\pi }{\omega }=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi \sqrt{\frac{\Delta…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC

Các bước sử dụng đường tròn lượng giác để giải bài toán tìm thời gian: + Tính chu kỳ dao động từ phương trình dao…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

ĐỀ 1 THPTQG VẬT LÝ < bộ nâng cao>

Câu 1: [Ôn tập THPTQG Vật Lý < bộ nâng cao>] Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình $\mathrm{x}=10 \sin…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

Điện Tích-Điện trường

. TÓM TẮT LÝ THUYẾT + Vật bị nhiễm điện gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích. + Điện…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

18 câu Điện tích điện trường từ đề các sở GD năm 2018

Câu 1: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Cu – lông khi đặt điện tích trong chân không? $F=k\frac{\left| {{q}_{1}}{{q}_{2}}…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

Điện tích điện trường trong các đề thi THPTQG

các câu hỏi đã ra thi trong kỳ thi THPTQG môn vật lý được sưu tầm lại

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

[ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG ôn tập VẬT LÝ THPTQG]

[ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG ôn tập VẬT LÝ THPTQG].

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG 1

TRẮC NGHIỆM Vui lòng truy cập ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG 1 để xem quiz này

Continue Reading...