Lý 12: Dao động và sóng điện từ

IV/Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ
  • Mạch dao động
  • Điện từ trường
  • Sóng điện từ
  • Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến