Chương 6: Lượng tử ánh sáng

VI/Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng
  • Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng
  • Hiện tượng quang điện trong
  • Hiện tượng quang – phát quang
  • Mẫu nguyên tử Bo
  • Sơ lược về laze

Các bài tập trắc nghiệm

Các sưu tầm

SÁCH GIÁO KHOA

SÁCH BÀI TẬP

GIAO LƯU