Vật Lý 12 ( TRANG CHÍNH)

I/Chương 1: Dao Động Cơ
 • Dao động điều hòa
 • Con lắc lò xo
 • Con lắc đơn
 • Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức
 • Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen
 • Thực hành Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn
II/ Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm
 • Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
 • Giao thoa sóng
 • Sóng dừng
 • Đặc trưng Vật lý của âm
 • Đặc trưng sinh lí của âm
III/Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều
 • Đại cương về dòng điện xoay chiều
 • Các mạch điện xoay chiều
 • Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
 • Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và Hệ số công suất
 • Truyền tải điện năng và máy biến áp
 • Máy phát điện xoay chiều
 • Động cơ không đồng bộ ba pha
 • Thực hành Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC

Xin lỗi vì sự bất tiện này, bài tập sẽ cố gắng được cập nhật

Các bài tập trắc nghiệm

Các sưu tầm

IV/Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ
 • Mạch dao động
 • Điện từ trường
 • Sóng điện từ
 • Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Các bài tập trắc nghiệm

Các sưu tầm

V/Chương 5: Sóng Ánh Sáng
 • Tán sắc ánh sáng
 • Giao thoa ánh sáng
 • Các loại quang phổ
 • Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
 • Tia X
 • Thực hành Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
VI/Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng
 • Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng
 • Hiện tượng quang điện trong
 • Hiện tượng quang – phát quang
 • Mẫu nguyên tử Bo
 • Sơ lược về laze

Các bài tập trắc nghiệm

Các sưu tầm

VII/Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử
 • Tính chất và cấu tạo hạt nhân
 • Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân
 • Phóng xạ
 • Phản ứng phân hạch
 • Phản ứng nhiệt hạch

Các bài tập trắc nghiệm

Các sưu tầm

VIII/Chương 8: Từ Vi Mô Đến Vĩ Mô
 • Các hạt sơ cấp
 • Cấu tạo vũ trụ

Các bài tập trắc nghiệm

Các sưu tầm

SÁCH GIÁO KHOA

SÁCH BÀI TẬP

GIAO LƯU