Sóng Ánh Sáng

Lý thuyết Là hiện tượng ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời ) bị tách thành dãy màu biến thiên liên tục khi đi qua...

Giao thoa ánh sáng

GIAO THOA ÁNH SÁNG Bài tâp trắc nghiệm giao thoa lý 12 Bài tập đơn giản không cần bấm máy Câu 1. Hiện tượng giao...

Sóng cơ: liên quan phương trình truyền sóng

Các đại lượng cần nhớ Bước sóng: Điểm nguồn có phương trình dao động là truyền dao động đến điểm M cách đó 1 khoảng...

Con lắc lò xo (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc : Phương trình gia tốc : Hệ thức độc...

Dao động điều hoà (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm- Công thức liên quan Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc :...

Bảo vệ: tài liệu ôn lý của Chu Văn Biên

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ-DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC”

Chủ đề 9 DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ-DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “CON LẮC ĐƠN TRONG TRƯỜNG TRỌNG LỰC BIỂU KIẾN”

Chủ đề 8

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con ” Lực đàn hồi -Lực kéo về- Thời gian nén giãn trong 1 chu kỳ”

LỰC ĐÀN HỒI, LỰC KÉO VỀ -THỜI GIAN LÒ XO NÉN – GIÃN TRONG MỘT CHU KÌ Please go to Chinh phục chủ đề trong...

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “Tổng hợp dao động”

Chủ đề 4