Posted in Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Sóng Ánh Sáng

Lý thuyết Là hiện tượng ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời ) bị tách thành dãy màu biến thiên liên tục khi đi qua…

Continue Reading...
Posted in Trắc nghiệm Lý 12

Giao thoa ánh sáng

GIAO THOA ÁNH SÁNG Bài tâp trắc nghiệm giao thoa lý 12 Bài tập đơn giản không cần bấm máy Câu 1. Hiện tượng giao…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Sóng cơ: liên quan phương trình truyền sóng

Các đại lượng cần nhớ Bước sóng: Điểm nguồn có phương trình dao động là truyền dao động đến điểm M cách đó 1 khoảng…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Con lắc lò xo (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc : Phương trình gia tốc : Hệ thức độc…

Continue Reading...
Posted in Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Dao động điều hoà (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm- Công thức liên quan Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc :…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Bảo vệ: tài liệu ôn lý của Chu Văn Biên

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ-DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC”

Chủ đề 9 DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ-DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “CON LẮC ĐƠN TRONG TRƯỜNG TRỌNG LỰC BIỂU KIẾN”

Chủ đề 8

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con ” Lực đàn hồi -Lực kéo về- Thời gian nén giãn trong 1 chu kỳ”

LỰC ĐÀN HỒI, LỰC KÉO VỀ -THỜI GIAN LÒ XO NÉN – GIÃN TRONG MỘT CHU KÌ Vui lòng truy cập Chinh phục chủ đề…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “Tổng hợp dao động”

Chủ đề 4

Continue Reading...