Đề 2 lớp 9

Đề 1 lớp 9

Giúp thầy mua

Thầy Minh tính mua sạc dự phòng như sau:   Và thầy có 2 lựa chọn theo chương trình   Hãy giúp thầy cách tiết...

Căn bậc 2

Các dạng toán về căn bậc 2cac-dang-toan-ve-can-bac-hai