Posted in Hỏi đáp toán 9 Toán 9

Toán hình không gian

Bài 1: Một cái xô có dạng hình trụ cao 60 cm, đáy lớn có đường kính 40 cm và đáy nhỏ có đường kính…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp toán 9 Toán 9

Đề 7

Bài 1:  (1 điểm) a. Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng trên cùng hệ trục toạ độ b. Tìm toạ độ…

Continue Reading...
Posted in Toán 9

Các bài tập hình học lớp 9 quen thuộc

Bài 1: Từ điểm  nằm ngoài đường tròn ta kẻ các tiếp tuyến KA, KB cát tuyến KCD  đến (O) . Gọi  M  là giao…

Continue Reading...
Posted in Toán 11

Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm (O), SA vuông ABCD gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu…

Continue Reading...
Posted in Đề Môn Toán Toán 9

Giải đề học kỳ 2 toán 9 của trường Tư Nghĩa 2018-2019

Bài 1: a. Giải hệ phương trình   b. Giải phương trình: c. Tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao 12 cm…

Continue Reading...
Posted in Toán 12

Nguyên hàm

Nguyên hàm của f(x) là một hàm F(x) có đạo hàm bằng f(x), nghĩa là, F′(x) = f(x). Kí hiệu: ∫f(x)dx  Vậy ta viết: ∫f(x)dx =…

Continue Reading...
Posted in Công Thức Công Thức Toán Toán 12

Công Thức nguyên hàm

Công Thức nguyên hàm

Continue Reading...
Posted in Công Thức Toán Toán 10 Toán 11

Công thức lượng giác cần nhớ

công thức lượng giác cần nhớ

Continue Reading...
Posted in Toán 9

lãi suất

bài toán lãi suất

Continue Reading...
Posted in Đề Môn Toán Hỏi đáp toán 9 Toán 9

Đề 2 lớp 9

Continue Reading...