Toán hình không gian

Bài 1: Một cái xô có dạng hình trụ cao 60 cm, đáy lớn có đường kính 40 cm và đáy nhỏ có đường kính 20 cm.

  1. Tính thể tích của xô?
  2. Tính diện tích tôn để làm xô ( giả sử xô không có đáy nhỏ)

Bài 2: Một hình cầu có thể tích bằng  3052,08 Latex formula. Tính bán kính hình cầu

Bài 3: Một bể nước phía trên là một hình trụ cao 2m có bán kính  đáy là 0,9 m. Đáy lõm xuống hình nữa mặt cầu.

  1. Tính diện tích toàn phần của bể ( nắp là một hình tròn)
  2. Tính xem bể có thể chứa tối đa bao nhiêu lít nước?

Bài 4: Người ta cho một vật thể vào một bình nước có dạng hình trụ cao 1 m và bán kính 0,6 m thì mực nước trong bình dâng cao thêm 20 cm. Hỏi thể tích của vật thể đó bằng bao nhiêu?

Bài 5:  Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m. đường kính của đường tròn đáy là 2 cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp. Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp ( Hộp hở hai đầu, không tính lề và mép dán)

 Bài 6: Người ta nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thuỷ tinh có nước dạng hình trụ. Diện tích đáy lọ thuỷ tinh là Latex formula. Nước trong lọ dâng thêm Latex formula. Hỏi thể tích của tượng đá là bao nhiêu?

Bài 7: Một tấm kim loạu được khoan thủng bốn lỗ, tấm kim loại dày 2cm, đáy của nó là hình vuông có cạnh 5cm. Đường kính của mũi khoan là 8mm. Hỏi thể tích phần còn lại của tấm kim loại là bao nhiêu?

 

Share:

Author: admin

Trả lời