Posted in Vật Lý 12

Sóng Ánh Sáng ( Phần 1)

Chương V Sóng ánh sáng ( phần 1)

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Trùng vân

Trùng vân (phần 1)

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sóng điện từ

Sóng điện từ Bài tập cơ bản Thời gian làm bài được tính khi bạn vào làm bài quiz này phải được hoàn thành sau…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Giao thoa ánh sáng: Trùng vân

Giao thoa ánh sáng Trùng Vân 10 câu hỏi trong 15 phút Vui lòng truy cập Giao thoa ánh sáng: Trùng vân để xem quiz…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Giao thao ánh sáng bài trắc nghiệm cơ bản

Vui lòng truy cập Giao thao ánh sáng bài trắc nghiệm cơ bản để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Thông báo

Tìm góc pha ban đầu trong dao động điều hoà

Khi v>0, Khi v<0,

Continue Reading...
con lắc lò xo nằm ngang
Posted in Tin tức

Bài tập Đại cương về dao động

Đại cương về Dao động điều hòa- Phần 1

Continue Reading...
con lắc lò xo nằm ngang
Posted in Tin tức

Năng lượng trong con lắc lò xo

Năng lượng trong dao động điều hòa

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Xác định thời gian-Quãng đường trong dao động điều hoà

Các bài toán Xác định thời gian và Quãng đường trong dao động điều hoàXÁC ĐỊNH THỜI GIAN Dạng Toán 1 Tìm quãng đường dài…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Con lắc lò xo

Con lắc lò xo Là hệ gồm lò xo có khối lượng không đáng kể so với vật treo m và có độ cứng k…

Continue Reading...