Posted in Vật Lý 10

Lý 10 Công-Công Suất

15. CONG VA CONG SUAT ( soạn cho trò) Câu 2: Vật nặng 8 kg.  Công của trọng lực trong 2 giây cuối là bao…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Động Lượng

14. Định luật bảo toàn động lượng ( soạn thêm) DẠNG 1. XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘNG LƯỢNG, ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG VÀ LỰC TÁC…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

DẠNG 2. BÀI TOÁN ĐẠN NỔ

Công thức Phương pháp giải: Khi một viên đạn nổ thì nội năng là rất lớn nên được coi là một hệ kín − Theo…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

DẠNG 1. XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘNG LƯỢNG, ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG VÀ LỰC TÁC DỤNG

  − Độ lớn của động lượng: p = m.v p: động lượng (kg.m/s) m: khối lượng ( kg) v: vận tốc (m/s) − Khi…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sách bài tập (SBT) Vật lí 10 Bài 2

2.1. Hãy chỉ ra câu không đúng. A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng. B. Tốc độ trung bình của chuyển động…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sách bài tập (SBT) Vật lí 10 : Bài 1

1.1. Trong trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm ? A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí….

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Chuyển động cơ: TÍNH VẬN TỐC, TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

Vận tốc trung bình Tốc độ trung bình Ví dụ 1: Một vận động viên chạy bộ hết quãng đường 400m trong thời gian 45s….

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Chuyển động cơ: Câu hỏi lý thuyết

tài liệu chưa có đáp án Câu 1. Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có phương và chiều không thay đổi. phương…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

lập phương trình chuyển động chất điểm chuyển động thẳng đều

Lập phương trình chuyển động thẳng đều: – Bước 1: Chọn hệ quy chiếu + Trục tọa độ Ox trùng với quỹ đạo chuyển động…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc và đi đến B mất thời gian 4s. Sau đó…

Continue Reading...