Posted in Tin tức

Mô phỏng tính chất của chất khí

Mô phỏng tính chất của chất khí

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Thí nghiệm mô phỏng điện từ của Faraday

Continue Reading...
Posted in Tin tức

mô phỏng khúc xạ ánh sáng

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Cách cài đặt, sử dụng Zoom cho giáo viên và học sinh

Zoom là gì? Cách cài đặt, sử dụng Zoom cho giáo viên và học sinh dạy học online. Hương dẫn đăng ký, tổ chức lớp…

Continue Reading...