Posted in Tin tức

Sóng điện từ

Sóng điện từ Bài tập cơ bản Thời gian làm bài được tính khi bạn vào làm bài quiz này phải được hoàn thành sau…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Giao thoa ánh sáng

GIAO THOA ÁNH SÁNG Vui lòng truy cập Giao thoa ánh sáng để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Giao thoa ánh sáng: Trùng vân

Giao thoa ánh sáng Trùng Vân 10 câu hỏi trong 15 phút Vui lòng truy cập Giao thoa ánh sáng: Trùng vân để xem quiz…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Trắc nghiệm con lắc lò xo

Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo Vui lòng truy cập Trắc nghiệm con lắc lò xo để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Giao thao ánh sáng bài trắc nghiệm cơ bản

Vui lòng truy cập Giao thao ánh sáng bài trắc nghiệm cơ bản để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sóng Ánh Sáng

Lý thuyết Là hiện tượng ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời ) bị tách thành dãy màu biến thiên liên tục khi đi qua…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Giao thoa ánh sáng

GIAO THOA ÁNH SÁNG Bài tâp trắc nghiệm giao thoa lý 12 Bài tập đơn giản không cần bấm máy Câu 1. Hiện tượng giao…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sóng cơ: liên quan phương trình truyền sóng

Các đại lượng cần nhớ Bước sóng: Điểm nguồn có phương trình dao động là truyền dao động đến điểm M cách đó 1 khoảng…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Con lắc lò xo (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc : Phương trình gia tốc : Hệ thức độc…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Dao động điều hoà (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm- Công thức liên quan Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc :…

Continue Reading...