Posted in Tin tức

Bài Nguyên hàm cơ bản

Các học viên liên hệ thầy cô để nhận hướng dẫn và đáp án. Đang có nhóm toán 12 luyện ôn tập cho các bạn…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

số phức

Câu 1: Cho số phức Phần thực của số phức z là: A.  B. C. D. Câu 2: Phần thực của số phức là: A….

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Nguyên hàm

Nguyên hàm của f(x) là một hàm F(x) có đạo hàm bằng f(x), nghĩa là, F′(x) = f(x). Kí hiệu: ∫f(x)dx  Vậy ta viết: ∫f(x)dx =…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Công Thức nguyên hàm

Công Thức nguyên hàm

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Cực trị hàm số

Quy tắc 1. 1. Tìm tập xác định 2. Tính f'(x). Tìm các điểm tại đó f'(x)=0 hoặc không xác định. 3. Lập bảng biến…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sự đồng biến và nghịch biến

Các em qua lớp 12 thì ngoài kiến thức đã học còn có thêm kiến thức mới là y’ Bài 1: Xét sự đồng biến, nghịch…

Continue Reading...