Posted in Thông báo

Bảo vệ: Diện tích ( nhiệm vụ cho trò Q)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Continue Reading...
Posted in Thông báo

TUYỂN DỤNG: Giáo viên Tiếng Anh (fulltime 1 tuần các buổi sáng).

Góc tuyển dụng Do nhu cầu mở rộng và phát triển, …. tuyển dụng nhân sự ở một số vị trí sau: 1. Giáo viên…

Continue Reading...
Posted in Thông báo

Thông báo số 1: về việc đồng bộ Onenote

Thông báo:  Phổ Thông Online hiện tại đang liên kết với Tre Xanh lại địa chỉ 173 Nguyễn Phúc Chu phường 15, Tân Bình, Tp…

Continue Reading...