Posted in Vật Lý 12

Sóng Ánh Sáng ( Phần 1)

Chương V Sóng ánh sáng ( phần 1)

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sóng Ánh Sáng

Lý thuyết Là hiện tượng ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời ) bị tách thành dãy màu biến thiên liên tục khi đi qua…

Continue Reading...