Posted in Hỏi đáp vật lý 10 Vật Lý 10

Rơi tự do

Các dạng bài tập Bài 1. Từ độ cao 20 m một vật được thả rơi tự do lấy tính a. Vận tốc của vật…

Continue Reading...