Posted in Vật Lý 12

Hạt nhân-Năng lượng

hạt nhân cơ bản Hạt nhân nguyên tử hướng dẫn chi tiết

Continue Reading...
Posted in Chưa phân loại

Giao thoa ánh sáng

GIAO THOA ÁNH SÁNG Bài tâp trắc nghiệm giao thoa lý 12 Bài tập đơn giản không cần bấm máy Câu 1. Hiện tượng giao…

Continue Reading...
Posted in Chưa phân loại

Phân dạng lý 12 theo chương

Lý 12 phân dạng theo chương tong hop theo tung chuong

Continue Reading...