Posted in Tin tức

Sóng điện từ

Sóng điện từ Bài tập cơ bản Thời gian làm bài được tính khi bạn vào làm bài quiz này phải được hoàn thành sau…

Continue Reading...
con lắc lò xo nằm ngang
Posted in Tin tức

Bài tập Đại cương về dao động

Đại cương về Dao động điều hòa- Phần 1

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Lý 12 : sơ đồ tư duy

Tài liệu từ Internet: nguồn thầy Trung so do tu duy vat ly

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Sóng cơ: liên quan phương trình truyền sóng

Các đại lượng cần nhớ Bước sóng: Điểm nguồn có phương trình dao động là truyền dao động đến điểm M cách đó 1 khoảng…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Con lắc lò xo (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc : Phương trình gia tốc : Hệ thức độc…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Bài được soạn từ nhóm  Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Phân dạng lý 12 theo chương

Lý 12 phân dạng theo chương tong hop theo tung chuong

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Bảo vệ: tài liệu ôn lý của Chu Văn Biên

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ-DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC”

Chủ đề 9 DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG DUY TRÌ-DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Chinh phục chủ đề trong bài tập dao động cơ con “CON LẮC ĐƠN TRONG TRƯỜNG TRỌNG LỰC BIỂU KIẾN”

Chủ đề 8

Continue Reading...