Posted in Tin tức

Điện trường và cường độ điện trường

Bài tập Hướng dẫn: ; độ lớn q>0.  cùng hướng   q<0.  ngược hướng   Bài 1: Tính cường độ điện trường và vẽ vec-tơ Cường độ điện…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Điện tích – định luật Coulomb ( Các dạng bài tập thường gặp)

Công thức   = : điện tích điểm thứ nhất (C) : điện tích điểm thứ hai (C) : khoảng cách giữa hai điện tích…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

BÀI 4: CÔNG CỦA LỰC BÀI 5: ĐIỆN – ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ

BÀI 4: CÔNG CỦA LỰC BÀI 5: ĐIỆN – ĐIỆN THẾ – HIỆU ĐIỆN THẾ Vật lý 11_Bài 4,5 BÀI 4- CÔNG CỦA LỰC BÀI…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Cường độ điện trường

Cường  độ điện trường Vật lý 11_Cường độ điện trường

Continue Reading...