Posted in Vật Lý 10

Lý 10 Công-Công Suất

15. CONG VA CONG SUAT ( soạn cho trò) Câu 2: Vật nặng 8 kg.  Công của trọng lực trong 2 giây cuối là bao…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Bài Lý thử nghiệm

Bài Tập của PĐL https://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak Phan Đăng Lưuhttps://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Bài được soạn từ nhóm  Vận tốc trung bình khác với tốc độ trung bình ?

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Chuyển động thẳng đều- Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chúc các em học tốt ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 10

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Chuyển động thẳng đều

LÝ 10 BÀI 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Bài 5: Một ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng chuyển động thẳng đều…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Rơi tự do

Các dạng bài tập Bài 1. Từ độ cao 20 m một vật được thả rơi tự do lấy tính a. Vận tốc của vật…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Bao lâu để 2 kim cùng gặp nhau?

chúng ta thử vận dụng nội dung của chuyển động chất điểm trong lý 10 thử hoàn thành bài này nhé

Continue Reading...