Posted in Tin tức

Toán hình không gian

Bài 1: Một cái xô có dạng hình trụ cao 60 cm, đáy lớn có đường kính 40 cm và đáy nhỏ có đường kính…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Đề 7

Bài 1:  (1 điểm) a. Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng trên cùng hệ trục toạ độ b. Tìm toạ độ…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Đề 2 lớp 9

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Đề 1 lớp 9

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Giúp thầy mua

Thầy Minh tính mua sạc dự phòng như sau:   Và thầy có 2 lựa chọn theo chương trình   Hãy giúp thầy cách tiết…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Căn bậc 2

Các dạng toán về căn bậc 2cac-dang-toan-ve-can-bac-hai

Continue Reading...