con lắc lò xo nằm ngang
Posted in Công Thức Lý Vật Lý 12

Năng lượng trong con lắc lò xo

Năng lượng trong dao động điều hòa

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Vật Lý 12

Dao động điều hoà

làm cách nào để giải nhanh nội dung liên quan này

Continue Reading...