Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Con lắc lò xo (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc : Phương trình gia tốc : Hệ thức độc…

Continue Reading...