Posted in Tin tức

Trắc nghiệm con lắc lò xo

Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo Bài trắc nghiệm con lắc lò xo trong sách bài tập vật lý 12 22Lý 12/dddh/ Thời…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Con lắc lò xo (trắc nghiệm và tự luận)

Vấn đề cần nắm: Phương trình dao động của li độ : Phương trình vận tốc : Phương trình gia tốc : Hệ thức độc…

Continue Reading...