Posted in Tin tức

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc và đi đến B mất thời gian 4s. Sau đó…

Continue Reading...