Posted in Tin tức

Chuyển động cơ: Câu hỏi lý thuyết

tài liệu chưa có đáp án Câu 1. Trong chuyển động thẳng, vectơ vận tốc tức thời có phương và chiều không thay đổi. phương…

Continue Reading...