Quy tắc hợp lực

QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG

1.Quy tắc:

– Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

– Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

Latex formula;       Latex formula

 

2.Phương pháp giải bài tập: 

  • Hợp lực:Latex formula;
  • đặt tại O trong O1O2 theo tỉ lệ       Latex formula (chia trong)

Bài 1. Một người gánh một thùng gạo có khối lượng 30 kg và một bao ngô nặng 15 kg. Đòn gánh dài 1,2 m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào và chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh và lấy g = 10 m/s2.

Bài 2. Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một vật nặng có trọng lượng 1200 N. Điểm treo vật cách vai người đi trước 40 cm và cách vai người đi sau là 60 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy. Hỏi lực mà gậy tác dụng lên vai người khiêng bằng bao nhiêu ?

Hình bài 3

Bài 3. Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L. Người thứ hai khỏe hơn người thứ nhất. Nếu tay người thứ nhất nâng một đầu thanh thì tay người thứ hai phải đặt ở vị trí nào để người thứ hai chịu lực lớn gấp ba người thứ nhất ?

Bài 4. Hai lực song song cùng chiều, một lực có độ lớn 30 N cách lực kia 0,5 m và cách giá của hợp lực 0,3 m. Tính độ lớn của lực còn lại và hợp lực.

Bài 5. Hai người khiêng vật nặng 90 kg băng một đòn gánh dài 1,5 m. Biết điểm treo cách vai người thứ nhất 90 cm. Tính lực tác dụng lên vai của mỗi người, lấy g = 10 m/s2, bỏ qua khối lượng của đòn gánh.

Bài 6. Thanh AB có trọng lượng 50 N, chiều dài 0,5 m. Tại điểm C trên thanh AB, cách A 30 cm, đặt một vật có trọng lượng 100 N. Tính lực nén lên hai giá đỡ ở hai đầu thanh.

Bài 7. Thanh nhẹ AB nằm ngang có chiều dài 2m, chịu tác dụng của ba lực song song cùng chiều và vuông góc với thanh. Lực F1
= 40 N, F3 = 100 N ở hai đầu thanh và F2 = 60 N ở chính giữa thanh.
a) Tìm độ lớn và điểm đặt của hợp lực.
b) Tìm vị trí đặt giá đỡ để thanh cân bằng và lực nén lên giá đỡ.ười thứ hai chịu lực lớn gấp ba người thứ nhất?

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG

  1. Phương pháp: Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực song song cân bằng thì hợp lực của hai lực song song cùng chiều phải cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều với lực thứ ba.

– Bước 1: Vẽ hình, biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật.

– Bước 2: Sử dụng điều kiện cân bằng tổng quát: Latex formula

– Bước 3: Kết hợp với dạng Quy tắc hợp lực song song để tìm vị trí đặt lực, giá đỡ để vật cân bằng hoặc bài toán ngược.

  1. Chú ý:

Thông thường hệ đối xứng thì vi trí đặt lực, giá đỡ để vật cân bằng nằm tại trọng tâm (tâm đối xứng).

Đọc kĩ xem có bỏ qua khối lượng của vật hay không.

 

Hình bài 1

Bài 1. Một thanh MN đồng tính dài 2 m nằm ngang, có khối lượng 1 kg, đặt tại M một vật có khối lượng 0,5 g, tại N một vật có khối lượng  2 kg. Tìm vị trí đặt giá đỡ để thanh MN cân bằng và lực nén tác dụng lên giá đỡ.

 

Hình bài 2

 

 

 

Bài 2:  Thanh nhẹ AB nằm ngang có chiều dài L = 1 m, chịu tác dụng của ba lực song song cùng chiều và vuông góc với thanh. Với hai lực F1, F3 ở hai đầu thanh và lực F2 ở chính giữa thanh như hình vẽ. Biết hợp lực tác dụng lên thanh nhẹ AB có điểm đặt tại N và có độ lớn là F = F1 + F2 + F3 = 100 N; F1 + F2 = 50 N. Tính giá trị của các lực F1, F2, F3 tác dụng lên thanh AB.
Biết NB = 35 cm.

Bài 3. Thanh nhẹ MN nằm ngang có chiều dài L = 1,5 m, chịu tác dụng của ba lực song song cùng chiều và vuông góc với thanh. Với hai lực F1 = 20 N, F3 = 90 N ở hai đầu thanh và lực F2 = 40 N ở chính giữa thanh.

a). Tìm độ lớn và điểm đặt của hợp lực tác dụng lên thanh nhẹ MN.

b). Từ đó suy ra vị trí đặt giá đỡ để thanh cân bằng và lực nén tác dụng lên giá đỡ.

ĐS: a) 150 N; cách N 40 cm. b) 150 N; cách N 40 cm.

Bài 4. Thanh AB nằm ngang có chiều dài L = 1,5 m, có khối lượng 2 kg, chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều và vuông góc với thanh. Với hai lực F1 = 20 N, F3 = 90 N ở hai đầu thanh.

a). Tìm độ lớn và điểm đặt của hợp lực tác dụng lên thanh nhẹ AB.

b). Từ đó suy ra vị trí đặt giá đỡ để thanh cân bằng và lực nén tác dụng lên giá đỡ.

Bài 5. Thanh nhẹ MN nằm ngang có chiều dài L, chịu tác dụng của ba lực song song cùng chiều và vuông góc với thanh. Với hai lực F1 = 30 N, F3 = 100 N ở hai đầu thanh và lực F2 = 50 N ở chính giữa thanh. Để thanh cân bằng, ta đặt giá đỡ tại vị trí D như hình vẽ. Biết ND = 55 cm. Tính chiều dài của thanh nhẹ MN. (180 cm)

Hình Bài 6

Bài 6. Thanh đồng chất ABC có tiết diện nhỏ được treo cân bằng trên sợi dây AD nhẹ. Biết góc ABC = 600, BC = 2AB. Tính giá trị góc α hợp bởi BC và phương ngang.

Share:

Author: admin Huỳnh Minh

Trả lời