Posted in Vật Lý 12

Con lắc lò xo

Con lắc lò xo Là hệ gồm lò xo có khối lượng không đáng kể so với vật treo m và có độ cứng k…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Dao động cơ

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I. DAO ĐỘNG TUẦN HOÀN 1. Định nghĩa: là dao động mà trạng thái chuyển động của vật…

Continue Reading...
Posted in Ứng dụng CNTT Ứng dụng công nghệ thông tin Vật Lý

Mô phỏng tính chất của chất khí

Mô phỏng tính chất của chất khí

Continue Reading...
Posted in Ứng dụng CNTT Ứng dụng công nghệ thông tin

Thí nghiệm mô phỏng điện từ của Faraday

Continue Reading...
Posted in Ứng dụng CNTT Ứng dụng công nghệ thông tin

mô phỏng khúc xạ ánh sáng

Continue Reading...
Posted in Thông báo

Nội năng- Biến đổi nội năng

Vui lòng truy cập Nội năng- Biến đổi nội năng để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

TN khí lí tưởng

Làm trắc nghiệm khí lí tưởng  

Continue Reading...
Posted in Thông báo

trắc nghiệm Từ thông Cảm ứng điện từ

Vui lòng truy cập trắc nghiệm Từ thông Cảm ứng điện từ để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 10

Bài Lý thử nghiệm

Bài Tập của PĐL https://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak Phan Đăng Lưuhttps://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp toán 9 Toán 9

Toán hình không gian

Bài 1: Một cái xô có dạng hình trụ cao 60 cm, đáy lớn có đường kính 40 cm và đáy nhỏ có đường kính…

Continue Reading...