Đề thi THPT Lê Quý Đôn ( Lý 10)

Giao thoa ánh sáng

GIAO THOA ÁNH SÁNG Bài tâp trắc nghiệm giao thoa lý 12 Bài tập đơn giản không cần bấm máy Câu 1. Hiện tượng giao...

Bảo Toàn động lượng

Động lượng Bài 1: Bắn một hòn bi thủy tinh có khối lượng m1=150 g với v = 6 m/s vào một hòn bi thép...

Phương trình lượng giác thường gặp

Tài liệu sưu tầm phương trình lượng giác thường gặp

Công thức lượng giác cần nhớ

công thức lượng giác cần nhớ

lãi suất

bài toán lãi suất

Bảo vệ: Diện tích ( nhiệm vụ cho trò Q)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Đề 2 lớp 9

Điện trường và cường độ điện trường

Bài tập Hướng dẫn: ; độ lớn q>0.  cùng hướng   q<0.  ngược hướng   Bài 1: Tính cường độ điện trường và vẽ vec-tơ Cường độ điện...

Đề 1 lớp 9