Posted in Vật Lý 11

Điện tích điện trường trong các đề thi THPTQG

các câu hỏi đã ra thi trong kỳ thi THPTQG môn vật lý được sưu tầm lại

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

[ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG ôn tập VẬT LÝ THPTQG]

[ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG ôn tập VẬT LÝ THPTQG].

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG DẠNG 1

TRẮC NGHIỆM 123456789102Lý 11: Điện tích-Điện trường222222222  10% Tổng 1 câu hỏi trên 10  Loading… Lý 11: Điện tích-Điện trường 1. Lực hút tĩnh điện…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – PHẦN 2

Vui lòng truy cập ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – PHẦN 2 để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – PHẦN 1

I) CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DAO ĐỘNG 1) Dao động cơ học      Dao động cơ học là sự chuyển động của một…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

ÔN TẬP VẬT LÝ THPTQG CÓ ĐÁP ÁN (ĐỀ 3 )

ĐỀ 3 ÔN TẬP VẬT LÝ THPTQG.Đang tải…l

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

ÔN TẬP VẬT LÝ THPTQG CÓ ĐÁP ÁN (ĐỀ 2 )

Đề 2 ÔN TẬP Vật Lý THPTQGĐang tải…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

ÔN TẬP VẬT LÝ THPTQG CÓ ĐÁP ÁN (ĐỀ 1 )

Các bạn có được 10 lần làm bài nhé!Đang tải…

Continue Reading...
Posted in Ứng dụng CNTT

ÔN TẬP VẬT LÝ THPTQG CÓ ĐÁP ÁN (ĐỀ 1 )

Đề vật lý cơ bản đề 1.1 Đáp án của bạn.Đang tải…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Vật lý 12 ôn tập Tổng hợp

Vui lòng truy cập Vật lý 12 ôn tập Tổng hợp để xem quiz này

Continue Reading...