Giao thoa ánh sáng

Bài tập đơn giản không cần bấm máy

Câu 1. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ rằng

 1. Ánh sáng có bản chất sóng.
 2. Ánh sáng mang năng lượng.
 3. Ánh sáng là nhìn thấy được.
 4. Ánh sáng có thể bị tán sắc.

Câu 2. Trong các trường hợp dưới dây, trường hợp nào có liên quan đến giao thoa ánh sáng?

 1. Màu sắc của tấm kính màu khi cho ánh sáng trắng truyền qua.
 2. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.
 3. Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin.
 4. Bóng đen trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới.

Câu 3. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng trắng thì

 1. Không có hiện tượng giao thoa.
 2. Có hiện tượng giao thoa ánh với các vân sáng đều màu trắng.
 3. Có hiện tượng giao thoa ánh sáng với một vân sáng ở giữa là màu trắng, các vân sáng ở hai bên vân trung tâm có các quang phổ liên tục từ đỏ đến tím.
 4. Có hiện tượng giao thoa ánh sáng với một vân sáng ở giữa là màu trắng, các vân sáng ở hai bên vân trung tâm là các vân sáng cách đều nhau có màu thay đổi không liên tục.

Câu 4. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, nếu ta chuyển hệ thống giao thoa từ không khí vào môi trường chất lỏng trong suốt có chiết suất n thì

 1. Khoảng vân tăng lên n lần
 2. Khoảng vân giảm đi n lần
 3. Khoảng vân không thay đổi
 4. Vị trí vân trung tâm thay đổi

Câu 5. Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc do bước sóng ánh sáng?

 1. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Newton.
 2. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng từ ba ánh sáng đơn sắc.
 3. Thí nghiệm giao thoa với hai khe Young.
 4. Thí nghiệm về sự phát sáng của các chất.

Câu 6. Trong hiện tượng giao thoa với bức xạ đơn sắc cho hệ vân có khoảng vân i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 khác bên so với vân trung tâm là

 1. x = 10i
 2. x = 4i
 3. x = 11i
 4. x = 9i

Câu 7. Trong hiện tượng giao thoa với bức xạ đơn sắc cho hệ vân có khoảng vân i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 cùng bên so với vân trung tâm là

 1. x = 10i
 2. x = 4i 
 3. x = 11i
 4. x = 9i

Câu 8. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, khoảng cách giữa hai khe sáng a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn D = 2,0 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm λ = 0,5µm. Khoảng vân bằng

 1. 0,5 mm
 2. 2,0 mm
 3. 4,0 mm
 4. 1,0 mm

Câu 9. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Cho biết S1S2 = a = 1mm, khoảng cách giửa hai khe S1S2 đến màn là 2m, bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là λ = 0,50µm. Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là

 1. 2 mm
 2. 3 mm
 3. 4 mm  
 4. 5 mm

Câu 10. Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5µm đến hai khe Young S1, S2 với S1S2 = a = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1m. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm một khoảng x = 3,5 mm là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

 1. Vân sáng bậc 3
 2. Vân tối bậc 3
 3. Vân sáng bậc 4
 4. Vân tối bậc 4

Author: Huỳnh Minh

Giáo Viên Vật Lý Dạy kèm Toán Dạy kèm Vật Lý Yêu thích ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học