Giải đề học kỳ 2 toán 9 của trường Tư Nghĩa 2018-2019

Bài 1:

a. Giải hệ phương trình  Latex formula

b. Giải phương trình: Latex formula

c. Tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao 12 cm và bán kính đường tròn đáy là 4 cm

Bài 2:

1.Trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy.

a. Vẽ đồ thị của hàm số Latex formula và đồ thị của hàm số Latex formula

b. Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên bằng phép tính

2. Cho phương trình Latex formula (1)

a. Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m

b. Tìm m để phương trình (1)  có 2 nghiệm Latex formula sao cho Latex formula

Bài 3: Một tàu thuỷ chạy trên một khúc sông dài 80 km, cả đi lẫn về mất hết 8h 20 phút. Tính vận tốc của tàu thuỷ khi nước yên lặng.  Biết vận tốc của dòng nước là 4 km/h

Bài 4: Cho tam giác ABC (AB<AC) nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Hai tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại M, tia AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D. Gọi E là trung điểm AD, tia CE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F. Chứng minh:

  1. Tứ giác OBMC nội tiếp đường tròn
  2. Latex formula và  Latex formula
  3. Latex formula

Bài 5: Cho hai số thực a và b thoả mãn a>b và a.b=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Latex formula

Hướng dẫn bài 1:

Bài 1:

a. Giải hệ phương trình  Latex formula

Có thể dùng phép thế hoặc phép cộng: có nghiệm

b. Giải phương trình: Latex formula

Đặt Latex formula

c. Tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao 12 cm và bán kính đường tròn đáy là 4 cm

Dùng công thức diện tích xung quanh của hình trụ Latex formula

Share:

Author: admin

Trả lời