Đề 7

Bài 1:  (1 điểm)

a. Vẽ đồ thị (P) của hàm số Latex formula và đường thẳng Latex formula trên cùng hệ trục toạ độ

b. Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

 

Hướng dẫn

a.

  • Bảng giá trị:
  • Bảng biến thiên

b. Phương trình hoành độ giao điểm: Latex formula và đường thẳng Latex formula

Latex formula

Latex formula

  • x=-1 Suy ra y=1
  • x=3 Suy ra y=9

Vậy giao điểm là (-1;1). và. (3;9)

——————-( tự làm)

Bài 2: ( 1điểm) Cho phương trình Latex formula (*). Định m để phương trình (*) có hai nghiệm Latex formula thỏa mãn điều kiện Latex formula

Hướng dẫn:

Theo Vi-et

Latex formula

Biến đổi: Latex formula

Latex formula

——————-( tự làm)

Bài 3: (1 Điểm) Cần bao nhiêu gam dung dịch axít 5% trộn với 200g dung dịch axít 10% cùng loại để được dung dịch axít 8%.

 

 

Bài 5. (1 Điểm) Một người đi mua một cái áo, cửa hàng khuyến mãi giảm 20% /1 áo. Do người đó là khách hàng quen thuộc nên cửa hàng giảm tiếp 5% nữa trên giá đã giảm nên người đó đã mua được cái áo giá 266.000 đồng. Hỏi giá chiếc áo lúc đầu ( khi chưa giảm ) là bao nhiêu?

Bài 7: (1 Điểm) Bốn nửa đường tròn bằng nhau, có bán kính 2 cm, tiếp xúc với nhau từng đôi một, được đặt trong hình vuông (xem hình vẽ). Tìm diện tích hình vuông

Share:

Author: admin

Trả lời