DẠNG 1. XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘNG LƯỢNG, ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG VÀ LỰC TÁC DỤNG

 

− Độ lớn của động lượng: p = m.v

  • p: động lượng (kg.m/s)
  • m: khối lượng ( kg)
  • v: vận tốc (m/s)

− Khi có hai động lượng:  Latex formula

Độ lớn của động lượng khi 2 động lượng hợp nhau 1 góc Latex formula

Latex formulanên ta có

Latex formulaĐộ biến thiên động lượng: Latex formula

  • Latex formula :gọi là xung lượng

Bài tập ví dụ

Câu 1. Cho một hệ gồm 2 vật chuyển động . Vật 1 có khối lượng 2 kg có vận tốc có độ lớn 4 m/s. Vật 2 có khối lượng 3 kg có vận tốc độ lớn là 2 m/s. Tính tổng động lượng của hệ khi  cùng hướng với

  1. 14 (kg.m/s)
  2. 16 (kg.m/s)
  3. 12  (kg.m/s)
  4. 15 (kg.m/s)

 

?  Lời giải:

Latex formula

Latex formula

+ Vì Latex formula cùng hướng với Latex formula  nên Latex formula cùng phương, cùng chiều Latex formula

Latex formulathay số:

Latex formulaChọn đáp án A

Bài tập vận dụng

Câu 1. Tìm tổng động lượng hướng và độ lớn của hệ hai vật có cùng khối lượng bằng 1 kg. Vận tốc của vật 1 có độ lớn 4(m/s) và có hướng không đổi, vận tốc của vật hai là 3(m/s) và cùng phương cùng chiều với vận tốc vật một.

Đáp án: Latex formula

Câu 2. Tìm tổng động lượng hướng và độ lớn của hệ hai vật có cùng khối lượng bằng 1 kg. Vận tốc của vật 1 có độ lớn 4(m/s) và có hướng không đổi, vận tốc của vật hai là 3(m/s) và cùng phương ngược chiều vận tốc vật một.

Đáp án: Latex formula

Câu 3. Tìm tổng động lượng hướng và độ lớn của hệ hai vật có cùng khối lượng bằng 1 kg. Vận tốc của vật 1 có độ lớn 4(m/s) và có hướng không đổi, vận tốc của vật hai là 3(m/s) và có hướng nghiêng góc 60° so với vận tốc vật một.

Đáp án: Latex formula

Câu 4. Tìm tổng động lượng hướng và độ lớn của hệ hai vật có cùng khối lượng bằng 1 kg. Vận tốc của vật 1 có độ lớn 4(m/s) và có hướng không đổi, vận tốc của vật hai là 3(m/s) và có hướng vuông góc với vận tốc vật một.

Đáp án: Latex formula

Câu 5: Một đoàn tàu có khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc 54km/h, người lái tàu nhìn từ xa thấy một chướng ngại vật, liền hãm phanh . Tính độ lớn lực hãm để tàu dừng lại sau 10 giây.

Đáp án: Latex formula

Author: admin

Trả lời