Chuyển động cơ: TÍNH VẬN TỐC, TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

Vận tốc trung bình

Latex formula

Tốc độ trung bình

Latex formula

Ví dụ 1: Một vận động viên chạy bộ hết quãng đường 400m trong thời gian 45s. Tính tốc độ trung bình của vận động viên này.

ĐS:  Latex formula (m/s)

Ví dụ 2: Một người tham gia chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian 10s, người này đi từ vị trí có x1= 30m đến vị trí có x2= 45m. Xác định vận tốc, tốc độ trung bình của người này?

ĐS: Latex formula (m/s), Latex formula (m/s)

Ví dụ 3: Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, trong nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h. Trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h. Tốc độ trung bình trong suốt thời gian đi là?

ĐS:Latex formula (km/h)

Author: admin

Trả lời