Chứng minh đường thẳng vuông góc mặt phẳng

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm (O), SA vuông ABCD gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SC và SD.

a. CMR: Latex formula

b. CMR: AH. AK cùng vuông góc với SC. Từ đó suy ra 3 đường thẳng AH, AI, AK cùng nằm trong một mặt phẳng

c. CMR:   Latex formula . Từ đó suy ra  Latex formula

 

Share:

Author: admin Huỳnh Minh

Trả lời