Đề 6

Bài 1: (1,5 điểm) Cho Parabol (P): Latex formula và đường thẳng Latex formula

a. Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục toạ độ

b. Tìm Toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

 

Bài 2: (1 điểm) Cho phương trình : Latex formula ( x là ẩn số)

a. Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị m

b. Gọi Latex formula là các nghiệm của phương trình. Định m để Latex formula

 

Bài 3: (1 điểm) Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30 km. Một chiếc thuyền máy xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng trở về A. Cả đi và về, thuyền máy mất 5 giờ 20 phút. Tính vận tốc của dòng nước, cho biết vận tốc của thuyền máy là 12 km/h.

 

Bài 4: (1 điểm) Có hai lọ dung dịch muối với nồng độ lần lượt là 5% và 20%. Người ta pha trộn hai dung dịch trên để có 1 lít dung dịch mới có nồng độ 14%. Hỏi phải dùng bao nhiêu mili lít mỗi loại dung dịch?

Share:

Author: admin Huỳnh Minh

Trả lời