bài tập lượng giác

Toán Lượng Giác

 • Dạng Toán $ a.sinx+b.cos.x +c=0$

$ a.sinx+b.cos.x +c=0$

  Bài tập:
 • $\quad 5 \cos 2 x+12 \sin 2 x-13=0$
 • $\operatorname{cosx}-2 \sqrt{3} \sin \left(\frac{x}{2}\right) \cos \left(\frac{x}{2}\right)=\sqrt{2}$
 • $\quad 2 \sin ^{2} x+\sin 2 x+\cos ^{2} x=1$
 • $\quad 3 \sin ^{2} 2 x-\sin 2 x \cdot \cos 2 x-4 \cos ^{2} 2 x=2$
 • $8 \cos ^{2} x+2 \sin x-7=0$
 • $\quad 2 \sin x+2 \cos x-\sqrt{2}=0$
 • $\quad \sqrt{3} \sin 3 x-\cos 3 x=2$
 • $\sin \left(\frac{x}{2}\right) \cos x-\cos \left(\frac{x}{2}\right) \sin x=-1$
 • $\sin 2 x-2 \cos x=0$
 • $\cot (4 x)-\tan \left(x-\frac{\pi}{3}\right)=0$
 • $\cos \left(2 x-\frac{\pi}{3}\right)=-\cos (x)$
 • $\sqrt{3} \sin ^{2} x-(1+\sqrt{3}) \sin x \cdot \cos x+\cos ^{2} x=0$
 • $2 \cos ^{2} x+\cos 2 x=2$
 • $\cos 2 x-\sin x-1=0$
 • $\cos \left(\frac{5 \pi}{7}+3 x\right)=-\sin \left(x+\frac{x}{3}\right)$
 • $\sin ^{2} x-3 \sin x \cdot \cos x+\cos ^{2} x=1$

Author: Huỳnh Minh

Giáo Viên Vật Lý Dạy kèm Toán Dạy kèm Vật Lý Yêu thích ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học