Recent Posts

Posted in Vật Lý 11

Cảm ứng điện từ ( phần 1)

sửa bài tập cảm ứng điện từ 5. CAM UNG DIEN TU Lý Thuyết cảm ứng điện từ

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Giao Thoa Ánh Sáng ( phần 1)

Chương V Sóng ánh sáng ( phần 1)

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Sóng Ánh Sáng ( Phần 1)

Chương V Sóng ánh sáng ( phần 1)

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Trùng vân

Trùng vân (phần 1)

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Lý 10 Công-Công Suất

15. CONG VA CONG SUAT ( soạn cho trò) Câu 2: Vật nặng 8 kg.  Công của trọng lực trong 2 giây cuối là bao…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Bài Nguyên hàm cơ bản

Các học viên liên hệ thầy cô để nhận hướng dẫn và đáp án. Đang có nhóm toán 12 luyện ôn tập cho các bạn…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

số phức

Câu 1: Cho số phức Phần thực của số phức z là: A.  B. C. D. Câu 2: Phần thực của số phức là: A….

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Động Lượng

14. Định luật bảo toàn động lượng ( soạn thêm) DẠNG 1. XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘNG LƯỢNG, ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG VÀ LỰC TÁC…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

DẠNG 2. BÀI TOÁN ĐẠN NỔ

Công thức Phương pháp giải: Khi một viên đạn nổ thì nội năng là rất lớn nên được coi là một hệ kín − Theo…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

DẠNG 1. XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘNG LƯỢNG, ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG VÀ LỰC TÁC DỤNG

  − Độ lớn của động lượng: p = m.v p: động lượng (kg.m/s) m: khối lượng ( kg) v: vận tốc (m/s) − Khi…

Continue Reading...