Bài viết mới

Mô phỏng tính chất của chất khí

Mô phỏng tính chất của chất khí

Thí nghiệm mô phỏng điện từ của Faraday

mô phỏng khúc xạ ánh sáng

Nội năng- Biến đổi nội năng

Thuộc chương trình lý THPT lớp 10 1. Tìm phát biểu sai. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành...

TN khí lí tưởng

Làm trắc nghiệm khí lí tưởng  

trắc nghiệm Từ thông Cảm ứng điện từ

Please go to trắc nghiệm Từ thông Cảm ứng điện từ to view this quiz

Bài Lý thử nghiệm

Bài Tập của PĐL https://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak Phan Đăng Lưuhttps://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak

Toán hình không gian

Bài 1: Một cái xô có dạng hình trụ cao 60 cm, đáy lớn có đường kính 40 cm và đáy nhỏ có đường kính...

Đề 7

Bài 1:  (1 điểm) a. Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng trên cùng hệ trục toạ độ b. Tìm toạ độ…

Cách cài đặt, sử dụng Zoom cho giáo viên và học sinh

Zoom là gì? Cách cài đặt, sử dụng Zoom cho giáo viên và học sinh dạy học online. Hương dẫn đăng ký, tổ chức lớp...