Recent Posts

Posted in Toán

Ứng dụng máy tính, tính tích phân

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Hạt nhân-Năng lượng

hạt nhân cơ bản Hạt nhân nguyên tử hướng dẫn chi tiết

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Các dạng bài tập về hiện tượng phóng xạ

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ PHÓNG XẠ – PHẦN 1+2+3

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

Cảm ứng điện từ ( phần 1)

sửa bài tập cảm ứng điện từ 5. CAM UNG DIEN TU Lý Thuyết cảm ứng điện từ

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Giao Thoa Ánh Sáng ( phần 1)

Chương V Sóng ánh sáng ( phần 1)

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Sóng Ánh Sáng ( Phần 1)

Chương V Sóng ánh sáng ( phần 1)

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Trùng vân

Trùng vân (phần 1)

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Lý 10 Công-Công Suất

15. CONG VA CONG SUAT ( soạn cho trò) Câu 2: Vật nặng 8 kg.  Công của trọng lực trong 2 giây cuối là bao…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

Bài Nguyên hàm cơ bản

Các học viên liên hệ thầy cô để nhận hướng dẫn và đáp án. Đang có nhóm toán 12 luyện ôn tập cho các bạn…

Continue Reading...
Posted in Tin tức

số phức

Câu 1: Cho số phức Phần thực của số phức z là: A.  B. C. D. Câu 2: Phần thực của số phức là: A….

Continue Reading...