Bài viết mới

Con lắc lò xo

Con lắc lò xo 1

Dao động cơ

Tài liệu ôn tập cho nhóm Thầy cô nào cần file word thì gọi nhé

Mô phỏng tính chất của chất khí

Mô phỏng tính chất của chất khí

Thí nghiệm mô phỏng điện từ của Faraday

mô phỏng khúc xạ ánh sáng

Nội năng- Biến đổi nội năng

Thuộc chương trình lý THPT lớp 10 1. Tìm phát biểu sai. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành...

TN khí lí tưởng

Làm trắc nghiệm khí lí tưởng  

trắc nghiệm Từ thông Cảm ứng điện từ

Please go to trắc nghiệm Từ thông Cảm ứng điện từ to view this quiz

Bài Lý thử nghiệm

Bài Tập của PĐL https://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak Phan Đăng Lưuhttps://onedrive.live.com/embed?cid=A653D981C7FB3C8B&resid=A653D981C7FB3C8B%219015&authkey=AGZowUDgONhjjak

Toán hình không gian

Bài 1: Một cái xô có dạng hình trụ cao 60 cm, đáy lớn có đường kính 40 cm và đáy nhỏ có đường kính...