Recent Posts

Posted in Toán 12

Bài Nguyên hàm cơ bản

Các học viên liên hệ thầy cô để nhận hướng dẫn và đáp án. Đang có nhóm toán 12 luyện ôn tập cho các bạn…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp toán 12 Toán 12

số phức

Câu 1: Cho số phức Phần thực của số phức z là: A.  B. C. D. Câu 2: Phần thực của số phức là: A….

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

Động Lượng

14. Định luật bảo toàn động lượng ( soạn thêm) DẠNG 1. XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘNG LƯỢNG, ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG VÀ LỰC TÁC…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

DẠNG 2. BÀI TOÁN ĐẠN NỔ

Công thức Phương pháp giải: Khi một viên đạn nổ thì nội năng là rất lớn nên được coi là một hệ kín − Theo…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 10

DẠNG 1. XÁC ĐỊNH TỔNG ĐỘNG LƯỢNG, ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƯỢNG VÀ LỰC TÁC DỤNG

  − Độ lớn của động lượng: p = m.v p: động lượng (kg.m/s) m: khối lượng ( kg) v: vận tốc (m/s) − Khi…

Continue Reading...
Posted in Hỏi đáp vật lý 12 Trắc nghiệm Lý 12 Vật Lý 12

Sóng điện từ

Sóng điện từ Bài tập cơ bản Thời gian làm bài được tính khi bạn vào làm bài quiz này phải được hoàn thành sau…

Continue Reading...
Posted in Trắc nghiệm Lý 12 Trắc nghiệm Vật Lý

Giao thoa ánh sáng

GIAO THOA ÁNH SÁNG Vui lòng truy cập Giao thoa ánh sáng để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Trắc nghiệm Lý 12 Trắc nghiệm Vật Lý Vật Lý 12

Giao thoa ánh sáng: Trùng vân

Giao thoa ánh sáng Trùng Vân 10 câu hỏi trong 15 phút Vui lòng truy cập Giao thoa ánh sáng: Trùng vân để xem quiz…

Continue Reading...
Posted in Trắc nghiệm Lý 12

Trắc nghiệm con lắc lò xo

Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo Vui lòng truy cập Trắc nghiệm con lắc lò xo để xem quiz này

Continue Reading...
Posted in Công Thức Toán Trắc nghiệm Lý 12 Trắc nghiệm Vật Lý Vật Lý 12

Giao thao ánh sáng bài trắc nghiệm cơ bản

Vui lòng truy cập Giao thao ánh sáng bài trắc nghiệm cơ bản để xem quiz này

Continue Reading...