Recent Posts

Posted in Vật Lý 12

NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC LÒ XO

1.Thế năng đàn hồi:   \[E_t = \frac{1}{2}k{{x}^{2}}\] ω’: tần số góc ω’ = 2ω T’: chu kỳ T’ = T/2 f’: tần số f’…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Chiều dài lò xo và lực đàn hồi

I. Trường hợp con lắc lò xo treo thẳng đứng: Chọn chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. 1. Chiều…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

Con lắc lò xo-chu kỳ-độ cứng

I. Bài toán liên quan chu kì dao động: Chu kì dao động của con lắc lò xo: \[T = \frac{1}{f}=\frac{2\pi }{\omega }=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}=2\pi \sqrt{\frac{\Delta…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC

Các bước sử dụng đường tròn lượng giác để giải bài toán tìm thời gian: + Tính chu kỳ dao động từ phương trình dao…

Continue Reading...
Posted in Thông báo

CÁC DAO ĐỘNG CÓ PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

1) Dao động có phương trình $\mathbf{x}=\mathbf{x} \mathbf{0}+\mathbf{A} \cos (\omega \mathbf{t}+\varphi)$ với $\mathbf{x} \mathbf{0}=$ const. Ta có $\mathrm{x}=\mathrm{x}_{0}+\mathrm{A} \cos (\omega \mathrm{t}+\varphi) \leftrightarrow \underbrace{x-x_{0}}_{X}=\mathrm{A} \cos (\omega…

Continue Reading...
Posted in Thông báo

CHU KỲ, TẦN SỐ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong khoảng thời gian 90 giây, vật thực hiện được 180…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 12

ĐỀ 1 THPTQG VẬT LÝ < bộ nâng cao>

Câu 1: [Ôn tập THPTQG Vật Lý < bộ nâng cao>] Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình $\mathrm{x}=10 \sin…

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

Điện Tích-Điện trường

. TÓM TẮT LÝ THUYẾT + Vật bị nhiễm điện gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích. + Điện…

Continue Reading...
Posted in Toán 12

Đề toán thi thử QB 2019 môn toán

Câu 1: Tập xác định của hàm số $y=x^{4}-4 x^{2}-1$ là A. $(0 ;+\infty)$. B. $(-\infty ; 0)$ $\underline{\text {C. }}(-\infty ;+\infty)$. D. $(-1 ;+\infty)$….

Continue Reading...
Posted in Vật Lý 11

18 câu Điện tích điện trường từ đề các sở GD năm 2018

Câu 1: Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Cu – lông khi đặt điện tích trong chân không? $F=k\frac{\left| {{q}_{1}}{{q}_{2}}…

Continue Reading...